Karl X. Gustav, Schweden, König

Karl X. Gustav, Schweden, König

König, Feldherr
Geboren: 1622
Gestorben: 1660