Karl Gustav X., Schweden, König

Karl Gustav X., Schweden, König

König, Feldherr
Geboren: 1622
Gestorben: 1660