Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Paketfahrt AG), Hamburg: Bd. 2