Lujo Brentano

Lujo Brentano

Jurist, Nationalökonom, Philologe, Politiker, Philosoph, Hochschullehrer, Volkswirt, Politiker
Born: December 18, 1844, Aschaffenburg
Died: September 9, 1931, München