Gotthold Ephraim Lessing

Gotthold Ephraim Lessing

Schriftsteller, Kritiker, Philosoph, Bibliothekar
Geboren: 22. Januar 1729, Kamenz
Gestorben: 15. Februar 1781, Braunschweig