Wiedemeier, Gertrud, geb. 17.10.1889, Hilfsamtsgehilfe

Loading...