Adolf I., Schleswig-Holstein-Gottorf, Herzog

Adolf I., Schleswig-Holstein-Gottorf, Herzog

Born: January 25, 1526, Flensburg
Loading...